Обука 06 и 07 Јули 2017
October 25, 2017
Пресконференција Благоевград 03 Април 2017
October 25, 2017

Работен состанок Благоевград 25 Јануари 2017