Обука 06 и 07 Јули 2017Работен состанок Благоевград 25 Јануари 2017Пресконференција Благоевград 03 Април 2017Пресконференција Кочани 28 Фебруари 2017Активности