Обучение на 06 и 07 юли 2017 г.Работна среща Благоевград 25 януари 2017 г.Пресконференция Благоевград 03 април 2017 г.Пресконференция на Кочани 28 февруари 2017 г.Дейност