АктуалноOctober 21, 2018

В Благоевград се проведе заключителна пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-Грийн“

В Благоевград се проведе заключителна пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-Грийн“ CB006.1.11.038, по който се санираха сградите на Областна администрация Благоевград и община […]
July 2, 2018

Проведе се финална пресконференция на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-GREEN”

На 29 юни 2018 година (петък), Центъра за развитие на източния планов регион и Областна администрация Благоевград проведоха финална пресконференция за представяне на проекта „Зелени сгради […]
June 28, 2018

В процес е изработката на „Регионална стратегия за енергийна ефективност 2020

В процес е изработката на „Регионална стратегия за енергийна ефективност 2020“ обхващаща региона на област Благоевград и региона в обхвата на Източния планов регион, в рамките […]
June 28, 2018

Обучение на тема „Зелена инфраструктура“

Организирано бе двудневно обучение на тема „Зелена инфраструктура“ в рамките на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN“ № СВ006.1.11.038, финансиран от Програмата ИНТЕРРЕГ […]
June 28, 2018

Приключват строителните работи за реконструкция на сградата на общинската администрация в гр. Кочани

Приключват строителните работи за реконструкция на сградата на общинската администрация в гр. Кочани в рамките на проект „ Зелени сгради за общо зелено бъдеще-GREEN” Привършват строителните […]
June 28, 2018

Втори тематичен уъркшоп на тема „Заедно за едно по-зелено, по-светло и по-чисто бъдеще“

ВВтори тематичен уъркшоп на тема „Заедно за едно по-зелено, по-светло и по-чисто бъдеще“, в рамките на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN“ № […]
June 28, 2018

Първи тематичен семинар "Климатичните промени" в рамките на проекта "Зелени сгради на обща зелено бъдеще-Грийн" CB006.1.11.038, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРГ – ИПП България-Македония 2014 – 2020

Първи тематичен семинар “Климатичните промени” в рамките на проекта “Зелени сгради на обща зелено бъдеще-Грийн” CB006.1.11.038, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРГ – ИПП България-Македония […]
June 27, 2018

Организирана е промоционална кампания на тема “Климатични промени” за учениците от основните училица от общините Щип, Кочани и Берово

Организирана е промоционална кампания на тема “Климатични промени” за учениците от основните училица от общините Щип, Кочани и Берово. През периода 20-22 Ноември 2017 година, Центъра […]
June 27, 2018

Организирано двудневно обучение на тема "Климатичните промени" в рамките на проекта "Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн“, CB006.1.11.038, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП между Р. България- Р. Македония CCI2014TC16I5CB006

Организирано двудневно обучение на тема “Климатичните промени” в рамките на проекта “Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн“, CB006.1.11.038, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество […]
June 27, 2018

Започват строителните дейности за реконструкция на административната сграда в община Кочани в рамките на Проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN”, финансиран по първата покана от Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония.

В рамките на Проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-GREEN”, започна изпълнението на основната дейност по проекта-строително-монтажните работи в административната сграда на община Кочани и постигане […]
June 27, 2018

Първа пресконференция по проект “Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн”

Първа пресконференция по проект “Зелени сгради за общо зелено бъдеще – Грийн”, финансиран от Първата покана за Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България-Македония 2014 […]
June 27, 2018

Проведена е Първата пресконференция по проект

Проведена е Първата пресконференция по проект “Зелени сгради на общо зелено бъдеще-Грийн”, финансиран от Първата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество […]
October 25, 2017

Пресконференция на Кочани 28 февруари 2017 г.

October 25, 2017

Пресконференция Благоевград 03 април 2017 г.

October 25, 2017

Работна среща Благоевград 25 януари 2017 г.

October 25, 2017

Обучение на 06 и 07 юли 2017 г