Проведе се финална пресконференция на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-GREEN”

В процес е изработката на „Регионална стратегия за енергийна ефективност 2020
June 28, 2018
В Благоевград се проведе заключителна пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-Грийн“
October 21, 2018

На 29 юни 2018 година (петък), Центъра за развитие на източния планов регион и Областна администрация Благоевград проведоха финална пресконференция за представяне на проекта „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-GREEN” СВ006.1.11.038, финансиран от първата покана по Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество между Р. България и Р. Македония 2014-2020.
Центъра за развитие на източния планов регион, в качеството си на водещ партньор, представи резултатите от изпълнението на дейностите в рамките на проекта пред представители на общините от двата региона, медиите и други заинтересовани участници от двете страни на пограничния регион.
Обръщение към участниците на пресконференцията и представяне на значението на проекта имаха:
Господин Николчо Илиев, Кмет на община Кочани и Председател на Съвета за развитие на Източния планов регион;
Господин Бисер Михайлов, Областен управител на област Благоевград, Р. България;
Господин Вълнет Арифи, дирекция Европейска интеграция към Министерство на регионалното развитие, национален орган на Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество между Р. България и Р. Македония 2014-2020.
Госпожа Драгица Здравева-ръководител на Център за развитие на Източнив планов регион и финансов експерт по проекта;
Господин Денис Жерновски-ръководител на проекта.
Главната цел на събитието беше присъстващите гости да се запознаят с постигнатите резултати в рамките на изпълнение на проекта GREEN, които са:
Ремонт на административната сграда на община Кочани, с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата от клас Д на клас В;
Ремонт на административната сграда на Областна администрация Благоевград с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата от клас Д на клас С;
Проведени обучения на тема „ Климатичните промени и мерки на намаляване на последиците от тях“, както и „ Зелена инфраструктура“;
Организиране на промоционална кампания с участие на специална мобилна лаборатория и канцелария за учениците от общините – Щип, Кочани и Берово;
Организиране на два тематични уъркшопа с участие на ученици от двата погранични региона проведени в гр. Благоевград;
Изработване на Регионална стратегия за енергийна ефективност;
Изработени информационни материали, web site (cbc-green.com), и Facebook профил ( https://www.facebook.com/ProjectGREEN038/) на проекта;
Поставени билборди в пограничния регион;
Организиране на 4 броя пресконференции в рамките на проекта в Източния планов регион и Област Благоевград.
Общият бюджет на проекта е 408 680,66 евро.
Това е първият проект на Центъра за развитие на Източния планов регион – Щип и Областна администрация Благоевград.
Проекта е съфинансиран от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ ИПА програма за трансгранично сътрудничество между Р. Македония и Р. България.