Обучение на тема „Зелена инфраструктура“

Приключват строителните работи за реконструкция на сградата на общинската администрация в гр. Кочани
June 28, 2018
В процес е изработката на „Регионална стратегия за енергийна ефективност 2020
June 28, 2018

Организирано бе двудневно обучение на тема „Зелена инфраструктура“ в рамките на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN“ № СВ006.1.11.038, финансиран от Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП за трансгранично сътрудничество между Р. България и Р. Македония CCI2014TC16I5CB006.
Областна администрация Благоевград и Центъра за развитие на Източния планов регион в рамките на проекта организират от 29 до 30 май 2018 год. в комплекс „ОМОН“-Благоевград двудневно обучение на тема „Зелена инфраструктура“, на която ще участват общо 40 участници поравно от общини и държавни институции в рамките на Област Благоевград и Областта на Източен планов регион.
Целта на обучението беше да даде възможност на участниците да се запознаят с основните принципи за съществуването и развитието на „зелената инфраструктура“ и нейното значение за нашите региони. Посредством презентации на успешни примери на вече реализирани проекти в областта на „зелената инфраструктура“ от редица региони на Европа, участниците имаха възможност да идентифицират възможности за развитие на проекти за „зелената инфраструктура“ и да анализират позитивите от тях. Представени бяха и реални възможности за реализиране на проекти в тази област. Това е второто обучение организирано в рамките на проекта.