В процес е изработката на „Регионална стратегия за енергийна ефективност 2020

Обучение на тема „Зелена инфраструктура“
June 28, 2018
Проведе се финална пресконференция на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-GREEN”
July 2, 2018

В процес е изработката на „Регионална стратегия за енергийна ефективност 2020“ обхващаща региона на област Благоевград и региона в обхвата на Източния планов регион, в рамките на проекта „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN”, финансиран от от Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония 2014 – 2020.
Областна администрация Благоевград и Центърът за развитие на източния планов регион в рамките на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще – GREEN”, финансиран по първата покана от Програмата ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония 2014 – 2020, разработват съвместна регионална стратегия за енергийна ефективност 2020 с териториален обхват региона на област Благоевград и региона на Източния планов регион. В рамките на стратегията ще бъдат изработени и детайлни анализи на енергийната ефективност на 8 сгради в двата региона:
Административната сграда на Регионалната дирекция за опазване на околната среда и водите – гр. Благоевград– гр. Благоевград;
Административната сграда на Дирекция Национален Парк Рила– гр. Благоевград;
Административната сграда на Регионалната дирекция по горите – гр. Благоевград;
Административна сграда на Агенция по заетостта, дирекция Регионална служба по заетостта и Дирекция Бюро по труда – гр. Благоевград;
Административна сграда ма ООУ „ Ванчо Парке“ – гр. Щип;
Административна сграда ма ООУ „ Никола Карев“ – гр. Пробищип;
Административна сграда ма ОСУ „ Методи Митевски – Брицо “ – гр. Делчево;
Административна сграда ма ОСУ „ Аио Русковски“ – гр. Берово;

За изготвянето на Регионалната енергийна стратегия е ангажиран професионален екип от експерти ангажирани от консултантската компания „Арен“ ООД, гр. София, която през месеците от май до юни 2018 –та година извърши огледи на място на всички обекти споменати по-горе.
Това е първият проект, който се реализира в партньорство между Центъра за Развитие на Източния планов регион – Р. Македония и Областна администрация Благоевград – р. България.