В Благоевград се проведе заключителна пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-Грийн“

Проведе се финална пресконференция на проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-GREEN”
July 2, 2018

В Благоевград се проведе заключителна пресконференция по проект „Зелени сгради за общо зелено бъдеще-Грийн“ CB006.1.11.038, по който се санираха сградите на Областна администрация Благоевград и община Кочани. Официални гости на събитието бяха Министърът на регионалното развитие и благоустройството на Република България – Петя Аврамова, и колегата й-министърът на местното самоуправление на Република Македония – Сухейл Фазлиу. На пресконферецнията присъстваха също така депутати, кметове на общини от област Благоевград и Република Македония.
Освен двамата министри, приветствия отправиха областният управител на Благоевград Бисер Михайлов и ръководителят на Центърът за развитие на Източен планов регион Драгица Здравеева.
Пред медии от двете държави бяха представени извършените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.
По него бе реконструктуирана административната сграда на Община Кочани, в резултат на което бе повишена енергийната й ефективност от енергиен клас D в клас B. Реновирана бе и сградата Областна администрация Благоевград. И нейната енергийна ефективност бе повишена от енергиен клас D в eнергиен клас C. Реконструирани бяха ниското тяло, мазета, първи и втори етаж на сградата на Областна администрация. Бе направена топлинна покривна изолация. Монтирано бе и декоративно LED осветление на фасадата. Санирани са фасадите на източната, южната и част от западната страна на сградата.
В рамките на проекта в Кочани, Щип и Берово бе проведена кампания за повишаване на информираността за опазване на околната среда, рециклиране на отпадъци, спестяване на енергията и водата. В Благоевград пък бяха проведени два тематични уъркшопа за деца от 10 до 17 години на теми: „Климатичните промени и опазването на природните ресурси“ и „Заедно за по-зелено, светло и чисто бъдеще“.
Като част от проекта бе разработена и Регионална енергийна стратегия на трансграничния регион област Благоевград Република България – Източен планов регион, Република Македония.
Постигнатите резултати по проекта бяха представяни по време на неговото изпълнение чрез проведените четири пресконференции.
След заключителната пресконференция министрите Петя Аврамова и Сухейл Фазлиу, заедно с областния управител на Благоевград – Бисер Михайлов, официано откриха реновираната сграда на Областна администрация.
Стойността на проекта е 398 436,31 евро и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Бивша Югославска Република Македония 2014 – 2020 г. Водеща организация по проекта е Центърът за развитие на Източен планов региона , а проектен партньор е Областна администрация Благоевград.