Привршуваат градежните активности во општина Кочани

Втора тематска работилница
June 28, 2018
Обука Зелена Инфраструктура
June 28, 2018

Привршуваат градежните активности за реконструкција на општинската зграда во општина Кочани во рамки на проектот „Зелени згради за заедничка зелена иднина“ – GREEN 038
Привршуваат градежните активности за реконструкција на општинската зграда во општина Кочани во рамки на проектот „Зелени згради за заедничка зелена иднина“ – GREEN 038. Проектот GREEN е финансиран од Интерег ИПА-програмата за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија 2014-2020 и истиот го имплементира Центарот за развој на Источен плански регион во соработка со Обласната администрација Благоевград.
Во текот на изминатите месеци се постави термоизолациона фасада, се променија надворешните прозори и врати, се реконструира кровот, се изгради и уреди зелен кров на новата зграда, се адаптираа тоалети за лица со физички хендикеп и се вгради хидрауличен лифт за истите.
Со завршување на сите градежни зафати административната зграда на Општина Кочани ја промени нејзината класа на енергетска ефикасност од класа D во класа B.