Во тек е изработка на Регионална Стратегија за ЕЕ

Обука Зелена Инфраструктура
June 28, 2018
Оддржана завршна прес конференција за проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН”
July 2, 2018

Во тек е изработка на Регионална Стратегија за енергетска ефикасност 2020 за регионот Благоевград и Источниот плански регион во рамки на проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН”, финансиран од Интеррег-ИПА програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија
Обласната Администрација Благоевград и Центарот за развој на Источен плански регион во рамки на проектот “Зелени згради за заедничка зелена иднина-ГРЕЕН” CB006.1.11.038, финансиран од Првиот повик на Интеррег – ИПА програмата за прекугранична соработка Бугарија – Македонија 2014-2020, изработуваат заедничка Регионална Стратегија за енергетска ефикасност 2020 за регионот Благоевград и Источниот плански регион. Во рамки на Регионална Стратегија за ЕЕ 2020 ќе бидат изработени и детални анализи за енергетска ефикасност за следните 8 јавни објекти во двата региони:
• Административната зграда на Регионална дирекција на шумите во општина Благоевград;
• Административната зграда на Националниот Парк Рила;
• Административната зграда на Регионалната инспекција за животна средина и води во општина Благоевград;
• Административната зграда на Регионалната служба за вработување во општина Благоевград;
• Општинско Основно Училиште “Ванчо Прке” – Општина Штип;
• Општинско Основно Училиште “Никола Карев” – Општина Пробиштип;
• Општинско Средно Училиште “Ацо Русковски” – Општина Берово и
• Општинско Средно Училиште “Методи Митевски Брицо” – Општина Делчево.
За изработка на Регионалната Стратегија за ЕЕ 2020 е ангажираната професионална консултантска фирма “АРЕН” ДOOEЛ од Софија, која во месеците мај/јуни 2018 година изврши теренски посети на сите јавни објекти кои се вклучени во документот.
Ова е прв заеднички проект на Центарот за развој на Источен плански регион и Регионалната Администрација Благоевград.