ЗЕЛЕНИ ЗГРАДИ ЗА ЗЕЛЕНА ЗАЕДНИЧКА ИДНИНА

 
Специфична цел на проектот
Заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките природни ресурси во пограничната област
 
Зелени згради за заидничка зелена иднина - Греен
Project No. CB006.1.11.038
Програма CCI 2014TC16I5CB006
Наслов на проектот Зелени згради за заидничка зелена иднина - Греен
Приоритетна оска ​животна средина​
Специфична цел 1.1 Заштита на животната средина и одржливо користење на заедничките природни ресурси во пограничната област
Водечки партнер Центар за развој на источниот плански регион, Македонија
Проектен партнер Областна администрација Благоевград
 
 
 

ИПА прекугранична програма...

Новата Интеррег-ИПА прекугранична програма Бугарија – Македонија е донесена на 5-ти август 2015 година од страна на Европската Комисијата со одлука № C (2015) 5653 и се фокусира на мерките насочени кон ублажување на последиците од климатските промени како и во решавањето на прашања поврзани со заштита на природата и биодиверзитетот, одржливо користење на природните ресурси, заштита на животната средина и управување со ризик на прекугранично ниво.

Партнер

TOGETHER IS MUCH BETTER

Водечки партнер